Thị trường điều chỉnh là thời điểm cổ phiếu mạnh xuất hiện, nền giá tích lũy càng lâu thì cổ phiếu tăng giá càng mạnh.

Nhiều siêu cổ phiếu thường xuất hiện khi thị trường điều chỉnh xong vì đây là thời điểm nhà đầu tư chán nản sau chuỗi ngày thị trường giảm điểm. Những cổ phiếu mạnh thường đi lên khi thị trường bắt đầu tạo đáy và thường có những đặc điểm sau:
+ Nền giá tích lũy trên 4 tháng trong biên độ hẹp: Tích lũy càng lâu cho thấy tạo lập gom hàng được nhiều và bên trong có quá trình rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám bởi yếu tố thời gian.
+ Điểm bứt phá đi lên cổ phiếu thường xuất hiện khi thị trường ở cuối nhịp điều chỉnh hoặc trong quá trình điều chỉnh của thị trường: Giá bứt phá nền tích lũy đi kèm với khối lượng lớn.

Cổ phiếu DTD nhịp tháng 4/2023: Trước nhịp tăng giá mạnh của cổ phiếu đã có nhịp tích lũy hơn 4 tháng và khi thị trường tạo đáy đi lên ngày 26/04/2023 thì cổ phiếu đã có phiên bùng nổ về giá và khối lượng sau đó 2 phiên.

Cổ phiếu HAG nhịp 11/2023 bứt phá nền giá 4 tháng đi lên trong khi thị trường chung điều chỉnh, hầu hết ở giai đoạn này các cổ phiếu đều đi ngang. Chì được vài cổ phiếu riêng lẻ tăng giá trong đó có cổ phiếu HAG.

Ở bối cảnh hiện tại thị trường đang bắt đầu điều chỉnh những cổ phiếu tích lũy nền giá trên 4 tháng như SSI đưa vào danh sách theo dõi. Trong quá khứ trước nhịp tăng giá mạnh của SSI giai đoạn tháng 5/2021 thì cổ phiếu cũng đã tích lũy nền giá từ tháng 1/2021. Trước khi vào sóng tăng giá mạnh cổ phiếu đã tạo nền giá tích lũy chặt nhưng ở thời điểm hiện tại cấu trúc bên trong cổ phiếu vẫn cho thấy có nguồn cung đeo bám vẫn nhiều và khối lượng tích lũy vẫn lớn. Để giá tăng mạnh cần một lượng cầu tham chiến rất lớn hoặc cần 1 nhịp rũ để ép cung trào ra.

Cổ phiếu TCH cũng có nền giá tích lũy biên trên 5 tháng và ở nhịp thị trường điều chỉnh hiện tại cổ phiếu đã xuất hiện nhịp ép cung trào ra. Sau nhịp trào cung thì cổ phiếu cần siết lại khối lượng và điều kiện cần để tham gia là có dòng tiền tham gia. Đây mới là yếu tố then chốt giúp cổ phiếu tăng giá mạnh ở phía sau. Nguyên nhân có nhịp trào cung của cổ phiếu nhịp này là trong quá trình tích lũy vừa qua bị đu bám khá nhiều và bối cảnh thị trường chung vẫn tăng điểm nên chưa có lý do để ép cung trào ra. Nhịp này tạo lập sẽ tận dụng thị trường chung điều chỉnh để rũ nhỏ lẻ đeo bám, sau quá trình rũ sẽ quá trình hấp thu và đẩy dòng tiền vào làm cho cổ phiếu bước vào nhịp tăng giá mạnh.

Thị trường hiện tại tăng giá đến từ nguyên nhân nhóm ngân hàng tăng giá, nên để biết khi nào thị trường điều chỉnh xong thì cần quan sát những cổ phiếu mạnh của nhóm ngành ngân hàng như ACB, BID… bắt đầu điều chỉnh sẽ dấu hiệu nhận biết thị trường đã tạo đáy đi lên. Vì những cổ phiếu mạnh sẽ những cổ phiếu điều chỉnh sau cùng trong khi những cổ phiếu yếu đã điều chỉnh trước đó. Hiện tại các cổ phiếu nhóm dầu khí, thép, chứng khoán… vẫn đang ở nhịp điều chỉnh và cao trào chính là nhịp mở biên giảm cổ phiếu sẽ hoàn tất quá trình rũ bỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

eighteen − fifteen =