Định điểm thị trường trên chỉ số VNIndex ngày 12/11/2023: Nhịp tăng chỉ mới bắt đầu, đỉnh lớn của nhịp tăng giá sẽ xuất hiện giữa tháng 1/2024

Dữ liệu phân tích trên chỉ số VNIndex lấy đến hết ngày 10/11/2023 ở mức 1101.68 điểm.
Vùng 1020 điểm được xét là đáy kết thúc chu kỳ 1 năm của chỉ số VNIndex bắt đầu từ 16/11/2022 và kết thúc 1/11/2023. Thị trường đang bước vào pha tăng giá kéo dài từ 2 đến 3 tuần ở pha tăng giá, dự kiến pha 1 trong chu kỳ 1 năm sẽ tạo đỉnh mt nhỏ quanh ngày 24/11/2023 và tạo đáy mb quanh 12/12/2023, trước khi lập đỉnh của pha tăng số 1 quanh thời điểm giữa tháng 1/2024.

Những nhóm cổ phiếu rủi ro cao sẽ hút dòng tiền hơn ở đầu chu kỳ tăng giá mới của thị trường, cụ thể ở giai đoạn này dòng tiền đang hướng về nhóm bất động sản và chứng khoán. Sau khi giá thiết lập 1 bằng giá mới, khi đó dòng tiền mới dịch chuyển sang nhóm sản xuất kinh doanh ở nhóm cơ bản.

Xem lại bài viết trước về vùng thời gian tạo đáy của thị trường quanh thời gian 7/11/2023 +/-3 ngày giao dịch:

Thời gian tạo đáy của thị trường diễn ra trong thời gian từ ngày 31/10 đến 10/11, vùng quan sát 1017 điểm đến 1030 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

six − three =