Phân tích sóng Elliot trên cổ phiếu VC7: Cấu trúc sóng hiệu chỉnh IV lớn có dạng Flat 3-3-5, ngắn hạn cổ phiếu chinh phục vùng 34-35

Cập nhật sóng Elliot trên cổ phiếu VC7, dữ liệu được cập nhật vào lúc 10h25 phút ngày 10/10/2023.

Cổ phiếu VC7 đang ở sóng hiệu chỉnh IV lớn có dạng Flat A- B – C cấu trúc 3-3-5, hiện tại cổ phiếu đã kết thúc giảm giảm A lớn ở vùng 19.x, với lực nến đảo chiều hiện tại VC7 sẽ hướng về vùng quanh 34-35 của sóng B và sẽ còn 1 nhịp chỉnh của sóng C có thể về các vùng 28 -26 hày 20 rồi sau đó tăng lên sóng V ở vùng 38-40. Bấm vào hình để xem chi tiết :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

11 − 3 =