Cập nhật sóng Elliot cổ phiếu CMS, kỳ vọng nhịp sóng III) hướng về vùng 50 mạnh hơn 70

Dữ liệu tính đến hết ngày thứ 6 ngày 29/09/2023, cổ phiếu CMS đóng cửa ở mức 26.8

Dưới góc nhìn sóng Elliot cổ phiếu CMS đang trong tiến trình tăng lên sóng III) đâu đó vùng 50 mạnh hơn vùng 70 trong thời gian tới, còn hiện tại cổ phiếu đang ở sóng hiệu chỉnh của sóng IV cấu trúc A – B – C, mục tiêu sóng giảm C thông thường sẽ bằng 1 lần của A và B tức vùng 25.6 hoặc mở rộng hơn mức 1.68 của A và B tức vùng 18 -22. Đồ thị tuần của CMS :

Trên đồ thị ngày thấy rõ hơn trong cấu trúc sóng giảm C thường giảm nhanh và mạnh với dữ liệu cung – cầu hiện tại khả năng điểm dừng của CMS ngắn hạn quanh 25.6, nếu chỉnh mạnh hơn sẽ hướng về vùng 18 -22. Những mốc này nếu có nến rút chân và khối lượng lớn sẽ tín hiệu đảo chiều của CMS. Với kịch bản nào thì sóng giảm của CMS cũng để hướng về các vùng cao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

eighteen + 7 =