Theo tỷ lệ Fibonacci thì VC7 đã hoàn thành sóng III lớn vùng từ 22.x tới 25.x. Sóng IV hiệu chỉnh khi VC7 đóng cửa dưới vùng 21.4, vùng hướng đến sóng IV hiệu chỉnh17.2 -15.2

Dữ liệu được cập nhật sáng ngày 13/07/2023 vào lúc 7h sáng.

Cổ phiếu VC7 đã hoàn thành sóng tăng đã hình thành sóng III lớn vùng từ 22.5 đến vùng 25.3, theo fibonacci mở rộng thông thường đỉnh sóng III sẽ hướng về các vùng:
+ Tỷ lệ Fibonacci 2.618 vùng 18.1
+ Tỷ lệ Fibonacci 3.618 vùng 22.57
+ Tỷ lệ Fibonacci 4.236  vùng 25.31, đây là vùng tăng tối đa của cổ phiếu.

Dữ liệu kết phiên 12/07/2023 của VC7 đã xuất hiện lực bán bán, việc sóng III xác nhận chỉ cần chờ thời gian khi giá cổ phiếu đóng cửa dưới vùng 21.4. Sóng IV hiệu chỉnh thường kéo về các vùng 17.2 -15.2 hoặc thấp hơn 13.3. Lưu ý sóng III tăng mạnh và cấu trúc sóng II lớn đơn giản thì sóng hiệu chỉnh IV sẽ phức tạp và cần thời gian trên 2 tháng để hấp thu. Bấm vào hình để xem chi tiết. 


Định giá P/B nhóm ngành bất động sản hiện tại P/B của VC7 đang 1.89 lần, điều này làm cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn ở mức giá hiện tại. Việc cổ phiếu neo ở mức giá cao đã hoàn thành nhiệm vụ néo giá phát hành 48 triệu cổ phiếu giá 10. Bấm vào hình để xem chi tiết. 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 × 4 =