Cập nhật P/B các nhóm ngành 21/06/2023: Trung bình ngành, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, đầu tư công, đá

Dữ liệu được cập nhật hết phiên giao dịch ngày 21/06/2023.

Nhóm ngành

Hiệu suất ROE%

Nhóm VN30

Nhóm ngành ngân hàng

Nhóm ngành chứng khoán

Nhóm ngành bất động sản

Nhóm đầu tư công

Nhóm đá

Định giá P/B là gì ? 

Tỷ số (hệ số) P/B (Price to Book Value Ratio – PBR) là một công cụ của phương pháp phân tích cơ bản để định giá cổ phiếu, thể hiện giá cổ phiếu gấp bao nhiêu lần tài sản ròng của công ty.

P/B = Giá thị trường / Giá trị sổ sách

hoặc P/B = Vốn hóa công ty / Vốn chủ sở hữu

Về mặt lý thuyết, giá cổ phiếu của công ty phụ thuộc vào tài sản ròng tức là giá trị sổ sách của một cổ phiếu. Vậy bạn cần phải xác định giá trị sổ sách hiện tại và giá trị sổ sách tương lai để xác định xem cách biệt của chúng lớn hay không.

Tài sản ròng lớn có thể giúp bạn phần nào thấy an toàn, nhưng nó không có nhiều ý nghĩa với giá cổ phiếu. Với những công ty có gía trị vô hình lớn, bạn sẽ định giá, so sánh với các công ty cùng ngành, đau giá mức độ tăng trưởng bằng cách nào?

Chỉ số P/B phản ánh số tiền mà nhà đầu tư bỏ ra so với vốn chủ sỡ hữu của Công ty, tức là mối quan hệ giữa giá thị trường và giá sổ sách. Trong khi giá cổ phiếu trên thị trường là thước đo của dòng Liên mà công ty sinh ra trong tương lai. Còn giá trị sổ sách (vốn chủ sở hữu) là thước đo kế toán dựa trên lịch sử và hiện tại

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

7 + 17 =