Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024: Khởi đầu thuận lợi, kết thúc trong đau thương.

Dữ liệu cập nhật đến 11h30 phút ngày 20/12/2023.

Thị trường chứng khoán Việt Nam triển vọng năm 2024 sẽ khởi đầu thuận lợi và kết thúc trong đau thương, bài viết chu kỳ Huấn sử dụng phân tích dựa trên quan điểm chu kỳ 2 năm trên chỉ số VNIndex. Mốc khởi đầu được lấy 16/11/2022 khi chỉ số VNIndex giảm hơn 42% từ đỉnh 1500 điểm, chu kỳ 1 năm đã kết thúc ở vùng 1020 điểm ngày 01/11/2023 với mức giảm 18%.

Từ đáy 01/11/2023 trở đi thị trường sẽ bước vào nhịp tăng giá mạnh trong chu kỳ 2 năm và thời điểm đầu tư đẹp nhất chính là 20 tuần đầu của chu kỳ 1 năm trong chu kỳ lớn 2 năm. Dự kiến đỉnh lớn của chu kỳ 2 năm từ đáy 16/11/2022 sẽ xuất hiện vào tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2024 vùng quanh 1450 điểm và giảm 20% về quanh vùng 1200 điểm. Ở vùng này sẽ có sự trì hoãn giá biến động mạnh để hình thành vùng phân phối, mức giảm 20% là mức giảm tối thiểu khi đỉnh PT của chu kỳ 2 năm và đỉnh chu kỳ 1 năm gặp nhau. Còn mạnh hơn thị trường có thể giảm trên 30% về quanh mốc 1100 điểm nếu thị trường lúc đó có nhiều thông tin vĩ mô hay chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong ngắn hạn về nhịp tặng giá của chu kỳ mới 1 năm Huấn dự kiến có 3 pha nhỏ:
+ Pha 1: Đáy hình thành quanh vùng 1020 điểm ngày 01/11/2023 và đỉnh rơi vào giữ tháng 2/2024.
+ Pha 2: Đáy dự kiến hình thành vào thời điểm cuối tháng 3 quanh 1200 điểm và đỉnh dự kiến rơi vào vùng Tháng 7 hoặc tháng 8/2024 vùng quanh 1400 điểm.
+ Pha 3: Đi ngang và có sự trì hoãn biên độ lớn giao động 1350 đến 1450 điểm quanh mốc thời gian tháng 10/2024 và đáy lớn của chu kỳ mới sẽ dự kiến xuất hiện vào tháng 11 hoặc tháng 12/2024 với mức giảm của thị trường tối thiểu 20% tức quanh vùng 1200 điểm.

Chiến lược: Nhịp hiện tại thị trường đang đi ngang quanh 1100 điểm biên độ 20 điểm sẽ cơ hội mua gom hay tích trữ lượng cổ phiếu cho giai đoạn tăng giá mạnh năm 2024, giai đoạn cẩn trọng đối với thị trường thời điểm từ tháng 7/2024 trở đi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

fourteen − 8 =