Tại sau nhóm cổ phiếu bất động sản cần quan tâm trong thời giản tới? IDJ,CEO,HDC,VC7….

Tại sau nhóm cổ phiếu bất động sản cần quan tâm trong thời giản tới? IDJ,CEO,HDC,VC7….

1. Giảm lãi điều hành :

+Quyết định số 313 /QĐ-NHNN ban hành ngày 14/03/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD. Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4.5%/năm xuống 3.5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giảm từ 7.0%/năm xuống 6.0%/năm.
+Quyết định số 314/QĐ-NHNN ban hành ngày 14/03/2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5.5%/năm xuống 5.0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6.5%/năm xuống 6.0%/năm.

2. Định giá bằng tài sản thấp: Hiện tại nhóm bất động sản đang có P/B ở mức 1.4 lần. Nhiều cổ phiếu đang có mức P/B thấp dưới 1.

3. Giá cổ phiếu chiết khấu mạnh từ đỉnh trên 80%. Kỳ vọng hồi phục 15% -20%.

+ Chỉ số VNIndex đi ngang và liệu có giảm điểm nữa hay không ? thì vẫn là dấu châm hỏi. Nhưng nhóm bất động sản trong năm 2022 đã có chiết khấu trên 80% thì rủi ro giảm điểm ở nhóm này sẽ ít .
+ Cũng như sóng kỳ vọng trong thời gian vừa qua như: Đầu tư công, thép , dầu khí…. Với việc ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành cũng sẽ kỳ vọng nhóm bất động sản có nhịp tăng 15% -20%.
+ Nhiều cổ phiếu bất động sản đang tích lũy quanh MA10 tuần, một số cổ phiếu có mẫu hình “cái nêm hướng xuống”. Khi cổ phiếu thoát khỏi mẫu hình giá bật tăng mạnh và nhanh.

Xem chi tiết: 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

five × 3 =