Đánh giá nhanh nhóm cổ phiếu vận tải biển. Tâm điểm cổ phiếu GSP, cập nhật sáng 16/02/2023

Dữ liệu được cập nhật sáng ngày 16/02/2023

+ Đánh giá nhanh theo phương pháp định giá bằng tài sản thì nhóm vận tại biển đang nằm ở nhóm có P/B thấp nhất cùng các nhóm ngành thép và xây dựng. Với mức P/B ở 0.7 lần đang thấp gần 1 nữa P/B  trung bình của thị trường ở mức 1.3 lần.

+ Đánh giá nhanh về hiệu suất ROE% nhóm vận tải biển đạt mức 16.7%, mức này cao hơn trung bình ROE% của thị trường là 15.5%

+ Chi tiết hơn nhóm ngành vận tải biển về định giá bằng tài sản hiện có VIP, VTO, PVP đang nằm ở dưới trung bình P/B của ngành.


+ Đánh giá hiệu suất đầu tư ROE, hiện tại VOS đang có mức ROE% đạt 38.3% cao nhất trong nhóm, xếp theo sau là cổ phiếu VIP ở mức 20.7%. Lưu ý cần loại bỏ lợi nhuận không phải đến từ kết quả kinh doanh chính sẽ đánh giá khách quan hơn. Nhóm vận tải biển thường có khoản “bán tài sản”, cụ thể là “bán tàu” sẽ tạo nên các khoản lợi nhuận đột biến trong ngắn hạn nhưng không duy trì được lâu dài, điển hình như VIP.

+ Giá cước vận tải biển đang hồi phục quanh vùng 950, lưu ý giá cước vận tải bị ảnh hưởng nhiều từ chiến sự Nga – Ukraina  và giá dầu trên thế giới. Ngoài những yếu tố đánh giá về cổ phiếu như ROE%, P/B thì nhà đầu tư cần theo dõi thêm giá cước vận tải biển vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận và lợ nhuận của các doanh nghiệp vận tải biển.

+ Trong nhóm ngành vận tải biển Chúng Tôi đánh giá cao cổ phiếu GSP về kết quả kinh doanh năm 2022, định giá với mức P/E =8 lần thì mức giá hợp lý của GSP ở mức quanh 15 ngàn đồng/cp, tức thấp hơn mức giá 10.9 ngàn đồng/cp là 38%.


+ Đồ thị kỹ thuật của GSP:
– Giá thoát khỏi đường xu hướng giảm ngày 15/2/2023 vùng 10.4 ngàn đồng/cp.
– Với chiến lược mua khi thoát khỏi đường xu hướng giảm và bán ở vùng kháng cự. Tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận tương ứng 1/6, với mức này đủ hấp dẫn để đầu tư.
– Sóng ngành : Vận tải biển khi nhiều cổ hiếu trong nhóm ngành tăng điểm.

+ Thị trường chung thời điểm hiện tại, Chúng Tôi cho rằng đang có 2 điểm mua với thị trường. Điểm mua số 2 sẽ an toàn hơn khi thị trường có ngày bùng nổ theo đà (FTD), còn điểm mua 1 rủi ro hơn. Hiện tại thị trường đang có 3 nhóm ngành dẫn dắt thị trường: Đầu tư công, than, vận tải biển và hành động giá vượt vùng 1050 điểm thì chiến lược mua Break sẽ bắt đầu có hiệu quả do thị trường giai đoạn vừa qua chưa thoát khỏi đường xu hướng giảm ngăn hạn nên việc áp dụng sẽ bị “xịt” đây là điểm khác biệt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

twelve + 18 =