Đánh giá nhanh nhóm thủy sản, cổ phiếu IDI đang dung hòa 2 yếu tố: ROE% và P/B. Đồ thị chuẩn bị bứt phá.

Dữ liệu được cập nhật ngày 09/02/2023.

Hiệu suất ROE% nhóm thủy sản đạt mức 19.1%, cao hơn mức trung bình các nhóm ngành là 17.6%. Với tiêu chí lựa chọn ROE% >15% thì nhóm thủy sản đạt tiêu chí.

Còn định giá bằng tài sản thì P/B của nhóm thủy sản 1.1 lần thấp hơn mức trung bình các nhóm ngành là 1.4 lần.


Chi tiết ROE% nhóm thủy sản thì các cổ phiếu đạt tiêu chí ROE% trên 15% gồm IDI, ANV, VHC.

Xét về định giá bằng tài sản các cổ phiếu có P/B dưới 1 lần gồm: IDI, CMX, ACL.

Nếu xét trên 2 yếu tố ROE% >15% và P/B <1 lần thì cổ phiếu IDI thỏa mãn tiêu chí lựa chọn. Kết phiên 9/2/2023 cổ phiếu IDI đang tiến gần điểm thoát đường xu hướng giảm vùng 12.9 ngàn đồng/ cp. Nếu với mức P/B =1 thì giá hợp lỹ của IDI quanh vùng 15.7 ngàn đồng/cp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

12 − seven =