Đằng sau 1 nền giá đi ngang tích lũy gần 2 năm là 1 câu chuyện. Đồ thị NVL đang hàm chứ điều gì đó? Mốc 85 ngàn đồng/cp đang là ranh giới.

Đằng sau 1 nền giá đi ngang tích lũy gần 2 năm là 1 câu chuyện. Nếu câu chuyện thần bí thì để đồ thị trả lời cho bạn. Dữ liệu NVL tính đến thời điểm 9h55 phút sáng ngày 15/9/2022.
Trước đó NVL đã có 1 xu hướng tăng +189% từ vùng 35 ngàn đồng/cp lên vùng 90 ngàn đông/cp. Sau đó đi ngang hơn 1.5 năm quanh MA200 ngày. Nếu giá vượt vùng 85 ngàn đồng/ cp sẽ vượt đường kháng cự đi kèm với khối lượng trên 2.6 triệu cổ phiếu/ phiên break , đồng thời MA50 ngày sẽ vượt MA200 ngày để sếp thành mẫu hình xu hướng tăng. Có thể chuyển trạng thái từ giai đoạn tích lũy cho 1 đợt tăng giá mới.

MA200 ngày đóng vai trò làm ngưỡng ranh giới giữa các giai đoạn của 1 cổ phiếu.

Quan sát thêm hệ thông đẩy cũng đang cho thấy bên mua đang chi phối cuộc chơi và ma20 tuần đang dốc lên từ. Quan sát MA200 ngày để biết thêm độ dốc của MA20 tuần.

Một điểm nữa để NVL trở nên nhẹ nhàng khi chạy khi trôi nổi của NVL chỉ quanh 19.5%. Đối với 1 doanh nghiệp bất động sản thì đây là tỷ lệ khá thấp.


NVL đang có biên lợi nhuận đi ngang biên 35% -45% và yếu tố doanh  thu đang trở lại gần 2 phiên gần nhất. Doanh nghiệp bất động sản thường có kết quả kinh doanh cao vào Q3 và Q4 hằng năm. Sẽ là chất xúc tác về cơ bản để làm tiền đề cho giá cổ phiếu tăng tốc khi vượt vùng 85 ngàn đồng/cp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

8 + fourteen =