Giá dầu giữ trên vùng 86 USD mở ra triển vọng tăng giá lên vùng 145 USD mạnh hơn 185 USD. Dưới góc nhìn sóng Elliot 25.8.2022

Cập nhật giá dầu ngày 25.8.2022. Giá đang giao dịch quanh vùng 95.x
Sóng IV đang dự kiến với kịch bản sóng phẳng a- b-c, cấu trúc bên trong 3 -3-5 đã hoàn thành ở mức 86 USD và nếu giữ trên mức này thì dầu sẽ tiến lên các vùng 145 usd, mạnh hơn 185 usd. Bấm vào hình để xem chi tiết.

Chi tiết sóng trên khung đồ thị daily cho thấy giá đã vượt vùng 94 usd đã cho manh mối sóng IV đã hoàn thành ở vùng 86 USD. Ở đây sóng IV rất phức tạp không đơn thuần là sóng giảm a-b-c mà có thể phức tạp hơn. Nên trong quá trình trading cần điều chỉnh cho phù hợp.

Miễn trừ trách nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 × four =