Cập nhật sóng Elliot giá dầu ngày 16/11/2021. Sóng iv có dạng Flat, giá mục tiêu tối thiểu quanh vùng 93 – 102

Cập nhật sóng Elliot giá dầu ngày 16/11/2021 vào lúc 2:50 pm
Trên khung đồ thị H4 giá dầu khả năng đã hoàn thành sóng iv của sóng 3 trong sóng 5. Nếu thủng vùng 79.2 cần đổi kịch bản đểm đếm sóng. Trước đó ngày 22/8/2021 thì giá dầu đã hoàn thành sóng 4 lớn ở vùng 61.8 để tăng lên sóng 5 lớn lên vùng 100

Xem bài viết trước:

Giá dầu đang thoát khỏi kênh giá song song. Nếu giữ trên 68 có thể lên được 77 mạnh hơn có thể lên vung 100. cập nhật 3/9/2021

Giá dầu đang thoát khỏi kênh giá song song. Nếu giữ trên 68 có thể lên được 77 mạnh hơn có thể lên vung 100. cập nhật 3/9/2021

Cực phẩm phân tích kỹ thuật:

Phân tích mẫu hình biểu đồ. Những bí quyết giúp nhà giao dịch siêu hạng DAN J.ZANGER kiếm được 42 triệu $ từ 11.000$ trong vòng 23 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

18 + 12 =