3 Quy luật “luôn đúng” trên thị trường chứng khoán của Wyckoff: Cung – Cầu, Nguyên Nhân – Tác động, Nỗ lực – Kết quả

Trong suốt chiều dài phát triển, thị trường chứng khoán chưa bao giờ mất đi sự hấp dẫn của mình. Chứng khoán vẫn luôn là một trong những kênh đầu tư hiệu quả để gia tăng tài sản. Phương pháp Wyckoff là một phương pháp yêu thích và được chứng minh hiệu quả trong đầu tư trong suốt gần 100 năm qua với những nhà đầu tư trên thế giới. 

Trong quyển sách Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff đã chỉ ra 3 quy luật “luôn đúng” trên thị trường chứng khoán giúp các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận một cách bền vững

Quy luật Cung – Cầu

Wyckoff quan niệm rằng khi Cầu lớn hơn Cung thì giá của một sản phẩm sẽ tăng. Tương tự, nếu Cung lớn hơn Cầu thì giá sẽ giảm. Nếu Cung và Cầu ngang bằng nhau thì giá sẽ duy trì. Trên thị trường, luôn luôn cần có người mua và người bán, một người muốn mua thì phải có một người sẵn sàng bán. Quá trình trao đổi giữa người mua và người bán tạo nên thanh khoản của thị trường.

Tính thanh khoản của thị trường thường được thể hiện thông qua chỉ báo khối lượng trên biểu đồ giúp các nhà đầu tư nhận ra được những bước chân của dòng tiền thông minh.

Quy luật Nguyên Nhân – Tác động

Quy luật này có ý nghĩa rằng trên thị trường không phải tự nhiên nó diễn ra như vậy mà tất cả đều có Nguyên nhân từ đó tạo nên Tác động đến với thị trường. Sự tăng giá hay giảm giá mạnh mẽ của một cổ phiếu đều có nguyên nhân. Bên cạnh khả năng nhìn nhận nguyên nhân, mục tiêu của chúng ta là thấy được nguyên nhân mang tính tổng quan hơn về các chuyển động giá trong tương lai.

Người ta quan niệm rằng thị trường xây dựng Nguyên nhân trong các giai đoạn mà hành động giá giằng co đi ngang và sau đó nó sẽ tạo ra Tác động khiến xu hướng giá tăng hoặc giảm. Nguyên nhân càng lớn thì Tác động sẽ càng lớn và ngược lại.

Quy luật Nỗ lực – Kết quả

Trên thị trường tài chính, Nỗ lực thể hiện bởi khối lượng và Kết quả được thể hiện bởi giá. Điều này có nghĩa là hành động giá khi tăng/giảm cần phải đi kèm với khối lượng để biết rằng đây là tín hiệu đáng tin cậy. Không có Nỗ lực sẽ không sinh ra Kết quả.

Khi một cổ phiếu tăng giá kèm với khối lượng lớn chứng minh cho chúng ta thấy được sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức. Và chính khối lượng lớn chính là dấu chân mà họ để lại cho chúng ta.

Lời kết

Trên đây là 3 quy luật bất biến trên thị trường chứng khoán mà đã được Wyckoff lưu truyền qua rất nhiều năm và đến hiện tại vẫn luôn đúng vì Bản chất thị trường không thay đổi. Mong rằng những chia sẻ này có thể giúp bạn hiểu đơn giản hơn phần nào về 3 quy luật này. Để có thể hiểu sâu sắc hơn về 3 quy luật trên và cách đi theo dòng tiền thông minh của Wyckoff bạn có thể tham khảo sách Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff.

(Pre-order)Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

five − four =