Bài 3: Hướng dẫn xây dựng dữ liệu để phân tích cổ phiếu một cách chuyên nghiệp. Ví dụ cổ phiếu HPG.

Xem chi tiết:

Sách đã có tại nhà xuât bản và dự kiến giao hàng ngày 30/9/2021 ( hết dịch). Khi có sách sẽ gọi lại trước khi giao: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2 + 14 =