Gói 1
THÀNH VIÊN
Áp dụng cho thành viên đăng kí Website
PTKT cơ bản
PTKT Nâng cao
PTKT Ngoại Hối
Dành cho bạn đọc
Dành cho khách hàng
Kiến thức đầu tư

FREE

ĐĂNG KÍ
Gói 2
BẠN ĐỌC
Áp dụng thành viên mua hàng trên 400.000 VND
PTKT cơ bản
PTKT Nâng cao
PTKT Ngoại Hối
Dành cho bạn đọc
Dành cho khách hàng
Kiến thức đầu tư

FREE

ĐĂNG KÍ
Gói 3
KHÁCH HÀNG
Áp dụng cho thành viên mở tài khoản HSC
PTKT cơ bản
PTKT Nâng cao
PTKT Ngoại Hối
Dành cho bạn đọc
Dành cho khách hàng
Kiến thức đầu tư

FREE

ĐĂNG KÍ
Gói 4
CƠ BẢN
Áp dụng cho thành viên có nhu cầu sử dụng tất cả dịch vụ chuyên sâu
PTKT cơ bản
PTKT Nâng cao
PTKT Ngoại Hối
Dành cho bạn đọc
Dành cho khách hàng
Kiến thức đầu tư

350.000 VND

ĐĂNG KÍ
Gói 5
CHUYÊN NGHIỆP
Áp dụng cho thành viên có nhu cầu sử dụng tất cả dịch vụ tốt nhất
PTKT cơ bản
PTKT Nâng cao
PTKT Ngoại Hỗi
Dành cho bạn đọc
Dành cho khách hàng
Kiến thức đầu tư

500.000 VND

ĐĂNG KÍ

Lưu ý:

  • Nếu chưa có tài khoản, bạn không thể đăng kí gói cước.
  • Nếu chưa bạn có tài khoản, vui lòng đăng kí tại đây
  • Nếu đã có tài khoản vui lòng chọn gói phù hợp và nhấn vào nút ĐĂNG KÍ.