Tin vui khi NĐT sắp được giao dịch cổ phiếu sớm hơn 1 ngày, bán cổ phiếu ngay chiều ngày T+2

Theo quy chế giao dịch mới, cổ phiếu về tài khoản nhà đầu tư trong khoảng thời gian 11h30 – 12h00 trong ngày T+2 thay vì 15h30 – 16h00 như trước đó. Theo đó, nhà đầu tư có thể giao dịch trong phiên chiều của ngày T+2, rút ngày 1 ngày so với trước đó.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa lấy ý kiến dự thảo Quy chế hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán theo chỉ đạo điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán có chu kỳ thanh toán T+2 của UBCKNN.

Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán mới dự kiến được áp dụng từ tháng 8 tới đây. Trong dự thảo của VSD, một số điểm thay đổi trong quy chế.

Thứ nhất, thành viên lưu ký xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao ịch chứng khoán chậm nhất vào 16h45 ngày T+1

Thứ hai, điều chỉnh thời gian VSD hoàn thất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền từ 15h30 – 16h00 lên 11h30 – 12h00 ngày T+2.

Với điểm này, chứng khoán sẽ về tài khoản nhà đầu tư sớm hơn 1 ngày. Theo quy định trước đó, khi chứng khoán về tài khoản vào thời gian 15h30 – 16h00 ngày T+2, thời điểm đó thị trường đã kết thúc giao dịch, khi đó nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch trong ngày tiếp theo.

Nhưng với quy định mới này, khi cổ phiếu về tài khoản trong khoảng thời gian 11h30 – 12h00, nhà đầu tư có thể giao dịch ngay trong phiên giao dịch buổi chiều của ngày T+2. Như vậy, thời gian giao dịch đã được rút ngắn thêm 1 ngày.

Thứ ba, thành viên lưu ký có trách nhiệm thực hiện phân bố ngay tiền và chứng khoán cho khách hàng sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền (sau 12h00) để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc giao dịch.

Tương tự như với cổ phiếu, tiền giao dịch chứng khoán cũng sẽ về tài khoản của nhà đầu tư sớm hơn 1 ngày so với quy chế cũ. Nhà đầu tư có thể dùng tiền để mua bán chứng khoán ngay trong phiên chiều của ngày T+2 thay vì phải ứng tiền công ty chứng khoán như trước kia.

Thứ tư, thành viên lưu ký thông báo VSD kết quả phân bổ tiền và chứng khoán cho nhà đầu tư chậm nhất 16h30 ngày T+2.

Ngoài ra, VSD cũng dự thảo quy chế thay thế quy chế thành viên lưu ký, trong đó bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm do vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Theo thông báo được gửi đến các thành viên tham gia lấy ý kiến VSD sẽ lấy ý kiến cho dự thảo quy chế đến trước ngày 5/7 tới đây.

Nguồn: Vietnambiz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

eighteen + twenty =