Sự giao hội giữa Hỏa Tinh với Diêm Viên Tinh ngày 3/3/2022 sẽ khiến thị trường biến động mạnh. Cập nhật chu kỳ VNIndex 26/2/2022

Cập nhật giá chỉ số trên VNIndex ngày 26/2/2022, giá đóng cửa ở mức 1,498.89 điểm. Dưới góc nhìn chu kỳ trong thời gian tới khả năng thị trường sẽ khó khăn hơn với độ biến động tăng lên. Khi hành tinh Hỏa Tinh sẽ giao hội với Diêm Vương Tinh trong khoản thời gian … Đọc tiếp Sự giao hội giữa Hỏa Tinh với Diêm Viên Tinh ngày 3/3/2022 sẽ khiến thị trường biến động mạnh. Cập nhật chu kỳ VNIndex 26/2/2022