Siêu phẩm HD6, nguồn cung đã cạn chỉ lực cầu nhẹ cũng đủ đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh. Cập nhật 14/2/2022

Dữ liệu HD6 tính đến thời điểm 13h30 phút ngày 14/2/2022, giá hiện tại 35.1. Cổ phiếu HD6 sau khi có đà tăng 267% từ thời điểm cuối tháng 10 năm 2021 lên giữa tháng 11 năm 2021. Sau đó HD6 đang xây mẫu hình W với độ biến động mạnh 30%, bên trong nền … Đọc tiếp Siêu phẩm HD6, nguồn cung đã cạn chỉ lực cầu nhẹ cũng đủ đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh. Cập nhật 14/2/2022