Doanh thu từ quặng và than cốc tăng mạnh, Viet Phat Group (VPG) báo lãi 261 tỷ đồng trong 6 tháng, gấp 34 lần cùng kỳ

Viet Phat Group đã hoàn thành và vượt 74% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Đầu tư thương mại XNK Việt Phát (Viet Phat Group – mã chứng khoán VPG) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.103 tỷ đồng, gấp 3,4 lần doanh thu đạt được quý 2 năm ngoái. Tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ hơn 3,1 lần cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 198 ỷ đồng, hơn gấp 6 lần quý 2 năm ngoái.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 2 Viet Phat Group lãi trước thuế hơn 153 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 122,3 tỷ đồng, gấp 16,5 lần lợi nhuận đạt được quý 2 năm ngoái. EPS đạt 3.121 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 2.084 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ và hoàn thành trên 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 261 tỷ đồng, gấp gần 34 lần lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái và vượt 74% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 6.654 đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán than cốc đạt 712 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ và đóng góp trên 64% tổng doanh thu. Mảng quặng sắt cũng mang về hơn 305 tỷ đồng doanh thu, gấp 5,5 lần cùng kỳ. Ngoài ra còn phát sinh hơn 85 tỷ đồng doanh thu từ dự án nhà ở Vĩnh Niệm. Còn mảng thương mại hàng hóa lại giảm sút so với cùng kỳ.

Tính đến hết quý 2/2021 Viet Phat Group còn 915 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng, tăng 684 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong khi đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 317 tỷ đồng, tăng 69 tỷ đồng so với đầu kỳ

Nguyên Phương

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

16 + seventeen =