Nhận định chỉ số VNIndex dưới góc nhìn về chu kỳ ngày 14-7-2021.Thị trường khả năng cao tìm điểm cân bằng gần MA200 ngày

Cập nhật chỉ số VNIndex dưới góc nhìn chu kỳ, khả năng cao chỉ số VNIndex sẽ có 3 pha trong chu kỳ 50 tuần. Nếu đã kết thúc pha 1 thì chỉ số VNIndex cần nhanh chóng lấy lại MA50 ngày. Chi tiết xem ở hình ảnh, còn phần giải thích ở video.

Xem chi tiết ở video:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *