Phân tích kỹ thuật chỉ số VNIndex dưới góc nhìn sóng Elliot: Bước tranh toàn cảnh của chỉ số VNIndex 12-7-2021

Bước tranh toàn cảnh của chỉ số VNIndex dựa trên sóng Elliot sẽ giúp nhà đầu tư có góc nhìn tổng quan về só Elliot trên chỉ số VNIndex.

Xem chi tiết ở video:

Các mẫu hình sóng hiệu chỉnh:

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH SÓNG EllIOT ĐIỀU CHỈNH : FLAT, ZIGZAC, Triangle, Double Zigzac, Ending Diagonal……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19 + thirteen =