Cổ phiếu NLG đang cho điểm mua tiếp diễn khi bật tăng mạnh mẽ từ MA50 ngày. Khuyến nghị gia tăng vị thế 1/6/2021

Cổ phiếu NLG đã bức phá ra khỏi đỉnh giá nhỏ được hình thành vào đầu tháng 5,  trước đó cổ phiếu đã bật tăng trở lại khi kéo ngược MA50 ngày. Xem bài viết về NLG mà Tôi đã đề cập.

Cổ phiếu NLG xuất hiện điểm mua kéo ngược, khi bật tăng trở lại MA50 ngày. Hàng tồn kho tăng mạnh 25/5/2021

Trên đồ thị của NLG phiên sáng ngày 1/6/2021 cổ phiếu đã break vùng 39.4 với khối lượng tăng trên bình quân 50 phiên, như vậy với ngoại suy về  khối lượng thì khả năng từ giờ đến phiên chiều thì NLG sẽ bùng nổ về khối lượng. Đây cũng là vung gia tăng vị thế hoặc mua mới với NLG vì cổ phiếu chưa tăng quá 5% từ điểm pivot ở vùng 39.4. Chúng Tôi khuyến nghị gia tăng với NLG ở vùng giá hiện tại tức 40.5

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân. Nếu NĐT cần tư vấn cổ phiếu, cơ cấu lại danh mục công ty chứng khoán VPS ( yêu cầu NAV > 200 triệu) , nhận khuyến nghị có thể Liên hệ: 0962083088, zalo : Hoàng Hữu Huấn để tự tư vấn.  Room zalo cộng đồng cổ phiếu: https://zalo.me/g/hcnjak224

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

eleven + eighteen =