DXG đăng ký bán 62 triệu cổ phiếu LDG . Liệu có sóng tăng 19.7.2020 (Game thoái vốn)

Đà tăng của LDG khá tương đồng với lực tăng của Vnindex, nên chúng tôi kỳ vọng một nhịp tăng đối với LDG trong thời gian tới như đối với Vnindex.

Lưu ý: Nếu LDG vượt vùng 11-13 K, kịch bản đếm sóng sẽ thay đổi. 

Chiến lược tham khảo: Canh mua LDG vùng giá hiện tại tức xx. x - yy K, dừng lỗ khi LDG thủng vùng C K, chốt lãi ở vùng C.c K, tối đa vùng XX K.

Dưới góc nhìn sóng Elliot cổ phiếu đang tiến trình tăng lên sóng hồi phục 4 của sóng C của sóng giảm II lớn. Nếu giữ trên vùng...................................................

Một số thông tin khác:

Đất Xanh (DXG) muốn thoái sạch vốn tại Đầu tư LDG với giá không thấp hơn 6.000 đồng/cp

Như vậy tổng tiền nhóm DXG thu về qua thương vụ thoái vốn tính theo thị giá hiện nay của LDG vào mức 580 tỷ đồng. Đối tác nhận chuyển nhượng vẫn chưa xuất hiện.

Bạn phải đăng nhập để xem bài viết này

Nếu chưa có tài khoản "click vào đây" để tạo tài khoản.

Thông tin các gói thành viên bạn có thể xem tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn