Thành viên hội đồng quản trị IDJ đăng ký mua 500.000 cổ phiếu.

Thông báo giao dịch cổ phiếu  của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, thành viên hội đồng quản trị IDJ đăng ký mua 500.000 cổ phiếu.

Thời gian thực hiện: 27/4/2020-26/5/2020;

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận;

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư kinh doanh.

Nguồn: APS – CBTT giao dịch người nội bộ người có liên quan

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn