Tại sao dòng dệt may khó trở nên dòng thu hút được dòng tiền dài hạn 24.1.2020???

Thị trường khi tăng điểm luôn có dòng dẫn dắt, đa số sẽ có sóng ngành, tính đến thời điểm 24.1.2020 thì dòng cổ phiếu dẫn dăt vẫn là dòng :Ngân hàng và thép, gần đây có những cổ phiếu nhóm ngành như: Điện, dệt may thu hút dòng tiền, tuy nhiên đây chỉ là những dòng tiền ngắn hạn.

Ngành ngân hàng vẫn là nhóm có ảnh hưởng đến chỉ số Vnindex với những cổ phiếu vốn hóa lớn như BID,VCB,CTG,HDB,VIB... Nhóm ngành thép chỉ hồi phục sau chuỗi ngày giảm điểm, trong thời gian tới có thể có nhóm :Điện, công nghệ thông tin, dệt may thu hút dòng tiền, nhưng trọng số nhóm này đối với Vnindex khá nhỏ, chưa đủ để trở thành dẫn dắt, nếu có chỉ có sóng ngành.

Qua đồ thị của dòng dệt may cho thấy trong ngắn hạn dòng tiền đang hút vào tuy nhiên trong dài hạn dòng dệt may cần thời gian xây lại mẫu hình . Đánh giá sức mạnh của các cổ phiếu dòng dệt may TDT > TNG>TCM> STK>GIL. Còn xét trên phương diện đầu tư thì TNG,STK , TCM là những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tương đối ổn định

Đăng nhập để xem chi tiết bài viết:

Bạn phải đăng nhập để xem bài viết này

Nếu chưa có tài khoản "click vào đây" để tạo tài khoản.

Thông tin các gói thành viên bạn có thể xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn