VRC có thể điều chỉnh 20-21 ?

Cập nhật sóng Elliot ngày 21.12.2019 của VRC, giá cập nhật 25.25K ( K= ngàn đồng/ cổ phiếu).

Dưới góc nhìn sóng Elliot VRC, trong thời gian tới VRC sẽ lên đâu đó vùng 25.x – 26.x K, sau đó điều chỉnh sóng 4 để tiến lên sóng 5.

Cấu trúc sóng 3 đủ 5 bước sóng nhỏ (i)- (ii)- (iii) -(iv)-(v), sóng 4 hiệu chỉnh thường tìm về các vùng 19-20-21K, sau đó tăng lên sóng 5, tuy nhiên sóng hiệu chỉnh của 4 rất phức tạp và thường diễn ra trong vài tháng, có khi cả năm.

Chiến lược tham khảo:  Canh hạ tỷ trọng đối với VRC chờ canh mua VRC ở các vùng 19-20-21K.

Lưu ý: Chiến lược tham khảo dựa trên cách thức trade đối với sóng Elliot, mọi quyết định mỗi người tự chịu trách nhiệm. 

Xem sách: “Hướng dẫn theo sóng Elliot” để biết chi tiết: 

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott

 

Cập nhật thị trường Vnindex hằng ngày, chi tiết từng điểm mua bán, giải ngân, xem chi tiết: 

Chứng Khoán

Bài viết cùng chuyên mục sóng Elliot: 

Sóng Elliot

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn