Elliot HAR Tiếp tục tăng? 20.12.2019

Cập nhật sóng Elliot Har ngày 20.12.2019 vào lúc 22h, giá cập nhật 4.8 K ( K = ngàn đồng/ cổ phiếu)

Như bài viết trước về HAR, cổ phiếu đang tiến trinh tăng lên sóng (v)/ 3, trong thời gian tới nếu giữ trên mức 4.2K, Har có thể lên vùng 5.8K sau đó:

  • Nếu tiếp tục giữ trên 5.4K, có thể lên vùng 7.6k
  • Nếu không giữ trên mức 5.4K có thể về vùng 4.2 K, sau đó cũng tăng lên lại vùng 7.6K

Chiến lược tham khảo: Xu hướng chính  của HAR là xu hướng tăng, có thể mua vào vùng giá hiện tại 4.8K, chốt lỗ thủng 4.2K, chốt lãi ở vùng 5.8k , mạnh hơn ở vùng 7.6K

Lưu ý: Chiến lược tham khảo dựa trên cách thức trade đối với sóng Elliot, mọi quyết định mỗi người tự chịu trách nhiệm. 

Xem sách: “Hướng dẫn theo sóng Elliot” để biết chi tiết: 

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott

Xem bài viết trước về sóng Elliot của HAR: 

Elliot HAR 14.12.2019 hỏa tiễn

Cập nhật thị trường Vnindex hằng ngày, chi tiết từng điểm mua bán, giải ngân, xem chi tiết: 

Chứng Khoán

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn