Elliot Wave PNJ 22.9.2019. Phức tạp

Cập nhật sóng Elliot PNJ ngày 22.9.2019 vào lúc 12am giá cập nhật 83.8K ( K = ngàn đồng/ cổ phiếu) .

PNJ đang ở sóng hiệu chỉnh IV lớn, sóng IV có cấu trúc rất phức tạp và thường kéo dài vì sóng II đơn giản. Nhìn cấu trúc sóng nhỏ bên trong, PNJ đang có dạng Double zigzac, trong thời gian tới nếu PNJ giữ trên 82 K thì có khả năng lên vùng 93-95K tối đa 101 K, sau đó giảm trở lại. Trừ khi vượt 101K thì kịch bản đếm sóng thay đổi. Bấm vào hình để xem chi tiết

Chiến lược tham khảo:  Mua vùng giá hiện tại tức 83.8 K, cắt lỗ ở 82 K, chốt lãi ở 93-95K.

Bài viết khác:

Offline Tinh Hoa Tài Chính ngày 28.9.2019

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn