Kênh giá song song Elliot Oil 14.9.2019

Cập nhật sóng Elliot Oil ngày 14.9.2019, giá cập nhật 54.8

Xem xét lại cấu trúc sóng nhỏ của D thay vì kịch bản trước đó, khả năng Oil sẽ giảm về vùng 52 hoặc 51 mới bật tăng, cấu trúc sóng giảm (a)- (b)-(c) hiện trong ngắn hạn Oil đang hình thành kênh giá song ssong với đà hồi phục, nếu thủng kênh giá này Oil sẽ giảm về các vùng 52-51 như đã đề cập.Bấm vào hình để xem chi tiết

Xem bài viết trước về Elliot Oil:

Elliot Oil mẫu hình tam giác 13.9.2019

….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn