Elliot Gold 11.9.2019

Elliot Gold 11.9.2019, vào lúc 7h30am, giá cập nhật 1488.

Sóng hiệu chỉnh 4) có dạng A)-B)-C) không phải dạng W)-X)-Y) như đã đề cập ở bài phân tích trước. Theo đó nếu Gold thủng vùng 1482 thì Gold có thể tiến về 1459 tức vùng 261.8% so với A)-B). Việc sóng C) hoàn thành ở tỷ lệ 200% tức 1482  hoặc 1459 tương ứng 261.8% cần chờ tín hiệu giá  xác nhận. Khi sử dung một số chỉ báo phụ như MACD, RSI…. dường như lực hồi của Gold vùng này chưa thực sự mạnh. Cần quan sát thêm để giải ngân

Bài viết trước Gold:

Sóng Elliot Gold 6.9.2019

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn