2 thoughts on “Phân tích cổ phiếu DBD 5.9.2019. HÌnh thành xu hướng tăng mạnh

  1. says:

    Cho minh hoi .minh muon xem bai viet .hộp nhịp đập thị trường . Thi phai lam nhu thế nao đê xem dc .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

six + six =