Hòn đá #1 nhắc nhở điều gì trong đầu tư? Một trong những nền móng vững chắc

Hòn đá tảng #1: Chỉ mua cổ phiếu trong thị trường tăng giá, thực hiện các biện pháp phòng thủ khi thị trường con gấu xấu hiện.

Khi nhịp đập thị trường ngày 23.8.2019 thị trường có 4 phiên phân phối, Chúng tôi đã cảnh báo nhà đầu tư về sức khỏe thị trường chung, cần thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường chung có phiên phân phối thứ 4 hay nói cách khác chính thị trường đẩy bạn ra khỏi thị trường chứ không phải ai khác.

Hơn 75% cổ phiếu chạy theo nhịp của thị trường chung như hòn đá tảng #1: Chỉ mua cổ phiếu trong thị trường tăng giá, thực hiện các biện pháp phòng thủ khi thị trường con gấu xấu hiện.

Bảng Nhịp đập thị trường phiên ngày 23.8.2019 , xu hướng thị trường chuyển từ “ Xu hướng tăng” sang ” Xu hướng tăng cỏ thể thay đổi”. Chúng tôi đã cảnh báo nhà đầu tư và thực hiện chiến lược phòng thủ sau phiên ngày 23.8.2019 hơn 1/2 danh mục được chốt lãi trong khoảng tăng thời gian vừa qua. Xem chi tiết : Nhịp đập thị trường 23.8.2019 về bài viết:

Danh mục chốt lãi sau khi thị trường xuất hiện phiên phân phối thứ 4, chúng tôi ngay lập tức thực hiện chiến lược phòng thủ trên những cổ phiếu có tín hiệu bán và những cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian qua. Trích : Nhịp đập thị trường 23.8.2019

Đến phiên ngày 27.8.2019, chính thị trường chung buộc bạn phải rời cổ phiếu khi xu hướng thị trường chuyển từ ” Xu hướng tăng có thể thay đổi ” sang ” Xu hướng giảm”, một lần nữa thị trường buộc chúng tôi phải chốt lãi, Xem chi tiết: Nhịp đập thị trường 27.8.2019

Có thể thấy 6 phiên phân phối rõ trên chỉ số Vnindex, bạn có thể tìm thấy cách xác định số ngày phân phối thông qua bộ sách Siêu kinh điển trong đầu tư chứng khoán : ” LÀM GIÀU QUA CHỨNG KHOÁN”  cuốn sách sẽ giúp bạn biết khi nào nên ở lại  thị trường thông qua ngày bùng nổ theo đà, khi nào nên thoát khỏi thị trường thông qua số ngày phân phối.

Nhịp đập thị trường 27.8.2019 xuất hiện phiên phân phối thứ 6, dòng cổ phiếu dẫn dắt bị chốt lãi, đa số các cổ phiểu break đỉnh 52 tuần đều ở nền giá số 3 -4  hoặc hình thành mô hình 2 đỉnh . Xem chi tiết : Nhịp đập thị trường 27.8.2019

Xem bài viết: Ba”HÒN ĐÁ TẢNG” của hệ thống đầu tư Canslim.

Ba”HÒN ĐÁ TẢNG” của hệ thống đầu tư Canslim

Đánh giá dòng cảng biển qua list danh sách 52 tuần.

Cổ phiếu MWG cần thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường xuất hiện ngày phân phối thứ 4 , còn trên cổ phiếu MWG có mô hình 2 đỉnh.

Tương tự cổ phiếu NTC xuất hiện mô hình 2 đỉnh với khối lượng giảm tăng mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn