Kênh giá song song Oil về 50 31.8.2019

Cập nhật giá dầu ngày 31.8.2019, giá đóng cửa ở 54.946.

Trên đồ thị khung H4, giá dầu đang có kênh giá song song hiện giá Oil đã thủng kênh giá, kỳ vọng chạy sóng iii)/[C)]/[5)]/[(5)] về vùng 50xxx -48.xxx. Bấm vào hình để xem chi tiết.

Chiến lược tham khảo: Canh bán vùng giá hiện tại 54.946, stopp loss đặt ở 55.8xx, Take profit ở vùng 48-50 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn