Cắt lỗ có xấu hổ ? VIC 19.8.2019, trước khi mua cổ phiếu phải học cắt lỗ trước

Cập nhật cổ phiếu VIC  ngày 19.8.2019 vào lúc 8h am giá đóng cửa ở mức 122K.

Đơn vị : K = Ngàn đồng/ cổ phiếu. 

Sau khi break mẫu hình 3C ở điểm 118.8K, cổ phiếu VIC đã cho điểm mua gia tăng vùng 122.5K. Tuy nhiên việc cổ phiếu quay trở lại điểm break và thị trường chung đã có 4 phiên phân phối, buộc phải thực hiện chiến lược phòng thủ. Tuy nhiên sau khi cắt lỗ đối với VIC, quan sát biểu đồ VIC cho thấy đà tăng của VIC đang trở lại . Xem chi tiết: Nhịp đập thị trường 13.8.2019. 

Trích nhịp đập thị trường ngày 13.8.2019. Chỉ số Vnindex có 4 phiên phân phối.

Phiên ngày 13/8/2019 chỉ số Vnindex đã có 4 phiên phân phối, VIC đã cho tín hiệu bán. Nên thực hiện chiến lược phòng thủ, theo giá đóng cửa ngày 13.8.2019 VIC đã lỗ tại điểm mua 1 là -0.6% tức điểm mua break 118.1K và điểm mua 2 là -3.4% tức 122.2 K

Tuy nhiên cập nhật biểu đồ ngày 19.8.2019, VIC đang xây lại mẫu hình khi tiến về đỉnh cũ 122.5K, đang làm cho VIC quay trở lại danh sách theo dõi. Như đã đề cập nếu thị trường muốn tăng trở lại thì phải có cổ phiếu dẫn dắt, nếu chỉ số Vnidnex tăng điểm trở lại và xu hướng rõ hơn thì VIC phải Break những đỉnh cũ và thiết lập đỉnh cao mới. Điều quan trọng ở VIC là điểm break cần có sự tham gia của khối lượng.

Từ những cơ sở trên chiến lược trading đối với VIC:
– Đối với nhà đầu tư năng động có thể tham gia khi VIC break vùng 122.5K, với volum trên 600 ngàn đơn vị/ phiên break.

– Đối với nhà đầu tư an toàn có thể chờ khi VIC break vùng 125K, với khối lượng trên 900 ngàn đơn vị / phiên break.

“Cắt lỗ không phải là điều xấu hổ, nhưng là cách mua bảo hiểm cho tài khoản” . Triết lý giao dịch của Tinh hoa tài chính : ” Không bao giờ để khoản lỗ nhỏ thành lớn” 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn