One thought on “Nhìn lại tuần qua 5-9.8.2019

  1. Ha Nguyen
    Ha Nguyen says:

    Cho mình hỏi làm sao để sớm phát hiện thị trường bị phân phối để sớm có phương hướng tiếp theo ? mình mới vào thị trường nên chưa hiểu rõ lắm
    Vì có 3 ngày phân phối rồi nên ngày thứ hai 12/8 này rất quan trọng nếu tiếp tục là một ngày phân phối nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn