Sóng Elliot KSB 8.8.2019

Cập nhật sóng Elliot KSB vào lúc 8h30 giá đóng cửa ngày 7.8.2019 ở 23.9 K
Đơn vị: K= ngàn đồng/ cổ phiếu

Dưới góc nhìn Sóng Elliot, khả năng sóng C đã hoàn thành ở vùng 20K dạng Do zigzac về mặt cấu trúc sóng, việc sóng 4 đã hoàn thành hay chưa vẫn chưa xác định rõ, có thể là mẫu hình tam giác, flat hoặc kết hợp. Trong ngắn hạn KSB có sóng hồi.

Trong ngắn hạn KSB đã hoàn thành cấu trúc sóng giảm A-B-C zigzac 5-3-5 ở vùng 20K, trong thời gian tới KSB có thể lên 31-37 K. Cấu trúc sóng chéo xuất hiện ở C gồm 5 sóng nhỏ đã hoàn thành ở móc 20K.Nếu KSB giữ trên 23.4 đã cho vị thế mua.  Bấm vào hình để xem chi tiết.

Chiến lược tham khảo: Canh mua KSB ở mức giá hiện tại , hoặc chờ vượt 24.4K chốt lỗ 22K, chốt lãi ngắn hạn 31-37K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *