Cập nhật danh mục cổ phiếu.

Kể từ ngày 6.8.2019 trở đi, Tinh hoa tài chính sẽ thống kê những điểm mua – bán cổ phiếu đã lưu ý trong các bài Nhịp đập thị trường hằng ngày và danh mục tham khảo cho khách hàng tiện theo dõi.

Danh mục được tóm tắt lại dạng bảng thông qua bài “NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG” hằng ngày, ngày thực hiện mua cổ phiếu cũng là ngày cổ phiếu có trong bảng nhịp đập thị trường, trừ những điểm mua bổ sung vị thế.  Danh mục tính đến hết ngày 6.8.2019.

Danh mục tham khảo mua – bán được Tinh hoa tài chính đưa ra, lưu ý danh mục bên dưới chỉ mang tính chất tham khảo cho nhà đầu tư về vị thế đã thực hiện, tùy vào mức độ chịu đựng rủi ro và phương pháp đầu tư mà nhà đầu tư ra quyết định mua – bán

Lưu ý: Bài viết chỉ đưa ra thông báo về danh mục đầu tư không khuyến nghị mua – bán, mỗi quyết định mua -bán mỗi người tự chịu trách nhiệm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn