Sóng zigzac oil 5.7.2019 tiến về 53.xx

Cập nhật giá dầu ngày 5.7.2019, ở mức giá 56.8xx Usd.

Như vậy Oil đã thiết lập đỉnh của sóng (iv) ở mốc 60.2 Usd. cấu trúc sóng giảm i) có dạng zigzac 5-3-5 quan sát trên đồ thị H1, Oil đang hình thành  kênh giá song song . Nhưng cũng có khả năng sóng (b) cũng chưa hình thành xong, từ ý tưởng đó, có thể xem xét vùng giá 56,1xx Usd, nếu giá thủng vùng 56.1xx Usd thì khả năng Oil sẽ tiến về vùng 53.x usd. Kịch bản phủ nhận khi giá dầu vượt 57.7 usd. Bấm  hình để  xem  chi  tiết. Oil

Xem bài viết khác về giá dầu:

Sóng Elliot Oil 23.6.2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Sao chép nhớ để nguồn: Tinhhoataichinh.vn